Bouter Onderzoek en Advies – Diensten

  • Geomorfologisch onderzoek
  • Inventariserend veldonderzoek (IVO) landbodems  in het kader van archeologische projecten
  • Bureauonderzoek

    Booronderzoek nabij Meerssen (Limburg). Foto: H.E. Bouter
  • Fysisch-geografische deelstudies bij gravend onderzoek; landschappelijk en bodemkundig onderzoek
  • Visualisatie van ruimtelijke gegevens in een Geografisch Informatie Systeem (QGIS)
  • Onderzoek en advisering m.b.t. aardkundige waarden

Ik heb als fysisch-geograaf en senior KNA prospector projecten uitgevoerd in onder meer het rivierengebied, het Zuid-Limburgse heuvellandschap, Noord-Brabant (onderzoek aardkundige waarden), het Zuid-Hollandse klei- en veengebied en Flevoland (onderzoek naar oude rivierduinen).

Inventariserend veldonderzoek (IVO) met archeologische vraagstellingen wordt uitgevoerd voor en in samenwerking met archeologische opgravingsbedrijven die beschikken over een certificaat op basis van de BRL SIKB 4000.